Milestones

Milestone

Laatste beplanting Nassauhaven

24 april 2019

Zomer 2019 worden de laatste planten in de natuurlijkvriendelijke oever in de Nassauhaven gepland. De eerder geplaatste beplanting is in 2018 aangebracht op het stuk tussen de twee bruggen. Allemaal planten die goed tegen de werking van eb en vloed en brak water kunnen. Onder toezicht van de gemeentelijke stadsecoloog is geconstateerd dat deze plantjes goed aanslaan

Milestone

Nieuwe planten getijdenpark Nassauhaven

1 juni 2018

Er zijn nieuwe planten geplaatst op de oever tussen de twee bruggen. Het gaat om de volgende planten: gestreepte witbol, heelblaadjes, heen-of zeebies, mattenbies, gele lis, watermunt, ruige en echte koekoeksbloem. Allemaal planten die goed tegen de werkingvan eb en vloed en brak water kunnen.

Milestone

Installatie interactieve SMART regentonnen ZoHo

28 februari 2018

De  dragen bij aan de oplossing voor hevige regenbuien. Ze zijn regenwaterbuffer en uithangbord voor de wijk ineen. Het regenwater van het dak van de Hofbogen wordt naar de Zohoregeletters (ontworpen door Studio Bas Sala) geleid en komt zo niet in het riool. Het slimme systeem in de letters kijkt via internet naar de weersvoorspelling. Indien een zware bui in aantocht is laten de letters water los in de omliggende tuin en creëert zo buffercapaciteit voor de komende regenbui. Zo ontlasten we het riool. Lees meer op de website van Bas Sala.

Afbeelding van Studio Bas Sala

Afbeelding van Studio Bas Sala

Milestone

Start aanleg getijdenoever Nassauhaven

15 januari 2018

Begin januari startten in de Nassauhaven de baggerwerkzaamhedenom de haven uit te diepen. Deze werkzaamheden zijn nodig om een stabiele onderlaag (stabiliteitsbed) voor de natuurvriendelijke oever te leggen in de eerste fase. In april en mei startende werkzaamheden op de kade. Aan de kant van de Nassauhaven waar de drijvende woningen komen, gaan Stedin en Evides aan de slag met het plaatsen van kabels en leidingen.

Milestone

Intentieverklaring Getijdenpark

16 maart 2016

Milestone

Samenwerking ZoHo vastgelegd in woord en beeld

30 januari 2016

Hoe ga je van beleidsplan, via ideeën en plannen naar fysieke realisatie met een breed scala aan stakeholders.
Bekijk dit enthousiasmerende en persoonlijk beelddocument.