Milestones

 • Samenwerking ZoHo vastgelegd in woord en beeld

  Hoe ga je van beleidsplan, via ideeën en plannen naar fysieke realisatie met een breed scala aan stakeholders.
  Bekijk dit enthousiasmerende en persoonlijk beelddocument.

 • Intentieverklaring Getijdenpark

  Intentieverklaring Getijdenpark.
  Bekijk hier de video Starthandeling “rivier als getijdepark”

 • Start aanleg getijdengeul Mallegatpark

  Start aanleg getijdengeul Mallegatpark.

 • Start aanleg getijdenoever Nassauhaven

  Start aanleg getijdenoever Nassauhaven.

 • Installatie interactieve SMART regentonnen ZoHo

  Installatie interactieve SMART regentonnen ZoHo.

 • Wateropslag en groen dak infrastructuur ZoHo

  Wateropslag en groen dak infrastructuur ZoHo.

 • Ontharden buitenruimte en ontlasten riool

  Ontharden buitenruimte en ontlasten riool.

 • Oplevering getijdengeul Mallegatpark

  Oplevering getijdengeul Mallegatpark.

 • Oplevering getijdenoever Nassauhaven

  Oplevering getijdenoever Nassauhaven.

 • Eerste meting effecten Getijdenpark

  Eerste meting effecten Getijdenpark.

 • Eerste meting effecten ZoHo

  Eerste meting effecten ZoHo.

 • Korte documentaire over participatieve aanpak

  Korte documentaire over participatieve aanpak.

 • Sociaal-economische impact analyse

  Sociaal-economische impact analyse.

 • Monitoringsrapport

  Monitoringsrapport.