Succesvolle informatie markt Klimaat en ZoHo Agniesebuurt

Foto: Johannes Odé

Meer hoosbuien, straten die onder water staan: het klimaat verandert. Rotterdam werkt samen met het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimperwaard hard aan de aanpassing van de stad. Ook in
de ZoHo/Agniesebuurt. En graag samen met u!

Wat is er te doen?
Op woensdag 15 juni laten verschillende organisaties en initiatieven op de informatiemarkt zien hoe
ZoHo/Agniesebuurt, samen met u klimaatbestendig kan worden . Doe ideeën op voor een geveltuin. Laat u inspireren
door Community Plastic, zij verzamelen plastic in ZoHo/Agniesebuurt en recyclen dat tot duurzame producten. Drink
een kopje thee bij Spraakwater en vertel wat u belangrijk vindt voor ZoHo/Agniesebuurt. Een animatiefilm vertelt u
haarfijn hoe dat nou precies zit met afvoer van hemelwater en riolering. Het Hoogheemraadschap kan u alles
vertellen over het ‘omgevingsinitiatief’: wie een goed idee heeft om wateroverlast in eigen buurt aan te pakken,
kan daarvoor een subsidie ontvangen.

Ervaringen
In het Zomerhofkwartier (ZoHo) wordt al veel ervaring opgedaan. En het Benthemplein kan al veel water aan en
is daarom een goed voorbeeld.

Riolering
De komende jaren past de gemeente de riolering in de ZoHo/Agniesebuurt aan, op een klimaatbestendige manier. Bij
grote hoosbuien stroomt het riool dan niet meer over. Dat is goed voor de buurt. Ook de bestrating en de
openbare verlichting gaan we op de toekomst afstemmen.

Meehelpen
Ook u kunt meehelpen aan een klimaatbestendige buurt. Denk bijvoorbeeld aan geveltuinen of groene daken.
We horen op de informatiemarkt van 15 juni graag wat uw ideeën zijn.

Inrichting
Alle straten van ZoHo/Agniesebuurt krijgen een opknapbeurt. Dat is meteen een mooie kans om de inrichting van de
straat eens goed te bekijken. Ziet u kansen voor vergroening? Heeft u ideeën over de nieuwe inrichting van uw
straat? Dan kunt u zich 15 juni opgeven om mee te praten.

Nieuwe Banier
Waar? Nieuwe Banier, Banierstraat 1, woensdag 15 juni van 17.00 tot 19.30 uur. Er is geen vast programma, u
kunt langskomen wanneer het u uitkomt.

  • Foto: Johannes Odé

NAAR NIEUWSARCHIEF