Skip to content

Rotterdam Life Urban Adapt
werkt aan KLIMAATADAPTATIE

ONS DOEL

In samenwerking met Rijkswaterstaat en het Wereld Natuurfonds kreeg Rotterdam binnen subsidieprogramma ‘LIFE’ een Europese subsidie voor de demonstratie van twee innovatieve en duurzame projecten die de klimaatverandering moeten opvangen. Het project heet ‘Urban Adapt’, omdat er in de stad twee locaties zijn uitgekozen waar we gaan experimenten met klimaatadaptatie. Deze plekken zijn het Zomerhofkwartier met aangrenzende Agniesebuurt en de Nieuwe Maas. Rotterdam is voorloper op het gebied van klimaatadaptatie en was in 2001 de eerste grote Europese stad met een door de EU goedgekeurde klimaatstrategie. De uitwerking van deze strategie is al zichtbaar bij meerdere kleinschalige publieke locaties, zoals de waterpleinen. Maar om echt het verschil te maken in het klimaatproces, zijn er ook projecten op grotere schaal nodig. De gemeente Rotterdam doet dit uiteraard niet alleen en werkt samen met publieke- en private partijen en bewoners.

Dit zijn de uitdagingen waar LIFE Urban Adapt aan werkt:

 1. Verhoogde kans op overstromingen door intensieve regenval en stijgende water zeespiegel
 2. Verhoogde temperaturen veroorzaakt door het ‘urban heat island’ effect (UHI) is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. De belangrijkste oorzaken van het UHI zijn de absorptie van zonlicht door de in de stad aanwezige donkere materialen en de relatief lage windsnelheden. Door het UHI worden problemen tijdens hittegolven, zoals hittestress, verergerd. Bouwkundige maatregelen en meer groen in de stad verminderen het UHI.
 3. Aantasting van flora en fauna op het land en in het water.

KLIMAATBESTENDIG ZOHO

Klimaatverandering is zichtbaar in de stad. Er blijven grote regenplassen op straat staan, tuinen en kelders staan onder water. In een aantal huizen komt het vuile water terug uit de afvoer.

In ZoHo en de aangrenzende Agniesebuurt richt de samenwerking van LIFE Urban Adapt zich op het vergroenen, de wateropvang en waterinfiltratie.  Zo willen we het regenwater langer vasthouden en geleidelijk laten afvloeien om overstromingen van het riool tegen te gaan. Daarnaast zorgt het vasthouden van het water in tegels en tonnen voor het verlagen van de gemiddelde temperatuur en kan het overtollige water op een later moment worden gebruikt om het groen te sproeien.

De bewoners van de Agniesebuurt hebben samen met woningcorporatie Havensteder, de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een plan voor de buitenruimte van de Agniesebuurt besproken. Dat doen we met zijn allen, zodat in de plannen goed rekening gehouden kan worden met alle belangen.

GETIJDENPARKEN

In de regio Rotterdam bestaat slechts 30 procent van de rivieroevers uit natuur. Het resterende deel, bijna 250 kilometer aan binnenstedelijke rivieroevers, bestaat uit stenen en bebouwing. Deze betonnen riviergrenzen willen we gedeeltelijk vervangen door ‘zachte’ oevers die de flora en fauna ten goede komen.

In de Nieuwe Maas worden verschillende getijdenparken aangelegd die gaan zorgen voor een verbetering van de lokale ecosystemen en biodiversiteit. In de Nassauhaven zijn metingen naar de huidige flora en fauna afgerond en zijn de eerste voorbereidingen voor de aanleg van de groene rivieroevers gestart.

ROTTERDAM

Ons klimaat verandert. Als wereldhavenstad in de Nederlandse delta zal Rotterdam de effecten daarvan merken. De zeespiegel stijgt wat op termijn gevolgen heeft voor de veiligheid van onze dijken. Rivierafvoeren zullen extremer worden waardoor het risico op overstromingen toeneemt en daardoor de kans op slachtoffers en (economische) schade. Ook zullen er vaker zeer intensieve regenbuien vallen die het huidige rioolstelsel niet meer kan verwerken en leidt tot water op straat en overige overlast. Tegelijkertijd neemt de kans op langdurige periodes van droogte en hitte toe, wat de leefbaarheid van de stad kan aantasten. Rotterdam lanceerde in 2001 het eerste Waterplan om op de gevolgen van klimaatverandering in te spelen. Vanaf 2013 zet de Rotterdamse adaptatiestrategie (RAS) de koers uit waarlangs we ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. Meer informatie over de Rotterdamse adaptatiestrategie vindt u hier. Implementatie van maatregelen in de stad vordert gestaag, maar om grote slagen te maken moet klimaat adaptatie op grotere schaal worden geïntegreerd. Dit vereist niet alleen inzet van de gemeente, maar ook van bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties.

EU & KLIMAATVERANDERING

Om de Europese economie en maatschappij te beschermen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering, zoekt de EU duurzame oplossingen die hieraan kunnen bijdragen. Daarom staat het belang van stedelijke adaptatiestrategieën ook hoog op de Europese beleidsagenda. Rotterdam staat bekend als een front runner op het gebied van klimaat adaptatie en was de eerste grote Europese stad met een vastgestelde adaptatiestrategie. Dit complexe proces vraagt om goede samenwerking met alle relevante stakeholders, waar wederzijdse belangen worden gezocht en gevonden om samen effectieve klimaatadaptatie maatregelen te implementeren. LIFE Urban Adapt wil het potentieel van deze participatieve aanpak laten zien voor het implementeren van stedelijke klimaatadaptatie strategieën en maatregelen. Klik hier voor meer informatie over het Europese LIFE programma.

Nieuws

Kennis delen: studiebezoek Wereldbank

10 oktober 2019
Als onderdeel van een studiereis van de Wereldbank met als thema ‘Nature Based Solutions’, bezocht een delegatie…
Lees meer

GETIJDENPARK: Oever Nassauhaven klaar

2 juli 2019
De Nassauhaven verandert in een plek met drijvende woningen en een natuurvriendelijke oever. Op 3 juli is de oever klaar…
Lees meer

ZOHO: expertisetafel presenteert advies

17 mei 2019
Op maandagavond 13 mei 2019 heeft de Expertisetafel haar advies gepresenteerd aan de Wijkcommunity Agniesebuurt (de Wijkraad, Gemeente Rotterdam, HHSK…
Lees meer

Bezoek NEEMO Rotterdam

9 mei 2019
Op 9 mei heeft de organisatie van LIFE opnieuw een bezoek gebracht aan Rotterdam om de voortgang van het project…
Lees meer

Laatste planten natuurlijke oever Nassauhaven

24 april 2019
Begin deze zomer worden de laatste planten in de natuurlijkvriendelijke oever gepland. De eerder geplaatste beplanting is in 2018 aangebracht…
Lees meer

Rotterdams Weerwoord – de urgentie van klimaatadaptatie

28 februari 2019
De gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf…
Lees meer
Naar Archief

Partners

 • WWF
 • Ministerie van Infrastructuur
 • Gemeente Rotterdam
 • Provincie Zuid-Holland

  Milestones

  Milestone

  Laatste beplanting Nassauhaven

  24 april 2019 Lees verder
  Milestone

  Nieuwe planten getijdenpark Nassauhaven

  1 juni 2018 Lees verder
  Scroll To Top