Life Urban Adapt
werkt aan
KLIMAATADAPTATIE

ONS DOEL

In samenwerking met Rijkswaterstaat en het Wereld Natuurfonds kreeg Rotterdam binnen subsidieprogramma ‘LIFE’ een Europese subsidie voor de demonstratie van twee innovatieve en duurzame projecten die de klimaatverandering moeten opvangen. Het project heet ‘Urban Adapt’, omdat er in de stad twee locaties zijn uitgekozen waar we gaan experimenten met klimaatadaptatie. Deze plekken zijn het Zomerhofkwartier met aangrenzende Agniesebuurt en de Nieuwe Maas. Rotterdam is voorloper op het gebied van klimaatadaptatie en was in 2001 de eerste grote Europese stad met een door de EU goedgekeurde klimaatstrategie. De uitwerking van deze strategie is al zichtbaar bij meerdere kleinschalige publieke locaties, zoals de waterpleinen. Maar om echt het verschil te maken in het klimaatproces, zijn er ook projecten op grotere schaal nodig. De gemeente Rotterdam doet dit uiteraard niet alleen en werkt samen met publieke- en private partijen en bewoners.

Dit zijn de uitdagingen waar LIFE Urban Adapt aan werkt:

 1. Verhoogde kans op overstromingen door intensieve regenval en stijgende water zeespiegel
 2. Verhoogde temperaturen veroorzaakt door het ‘urban heat island’ effect (UHI) is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. De belangrijkste oorzaken van het UHI zijn de absorptie van zonlicht door de in de stad aanwezige donkere materialen en de relatief lage windsnelheden. Door het UHI worden problemen tijdens hittegolven, zoals hittestress, verergerd. Bouwkundige maatregelen en meer groen in de stad verminderen het UHI.
 3. Aantasting van flora en fauna op het land en in het water.

KLIMAATBESTENDIG ZOHO

Klimaatverandering is zichtbaar in de stad. Er blijven grote regenplassen op straat staan, tuinen en kelders staan onder water. In een aantal huizen komt het vuile water terug uit de afvoer.

In ZoHo en de aangrenzende Agniesebuurt richt de samenwerking van LIFE Urban Adapt zich op het vergroenen, de wateropvang en waterinfiltratie.  Zo willen we het regenwater langer vasthouden en geleidelijk laten afvloeien om overstromingen van het riool tegen te gaan. Daarnaast zorgt het vasthouden van het water in tegels en tonnen voor het verlagen van de gemiddelde temperatuur en kan het overtollige water op een later moment worden gebruikt om het groen te sproeien.

De bewoners van de Agniesebuurt hebben samen met woningcorporatie Havensteder, de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een plan voor de buitenruimte van de Agniesebuurt besproken. Dat doen we met zijn allen, zodat in de plannen goed rekening gehouden kan worden met alle belangen.

GETIJDENPARKEN

In de regio Rotterdam bestaat slechts 30 procent van de rivieroevers uit natuur. Het resterende deel, bijna 250 kilometer aan binnenstedelijke rivieroevers, bestaat uit stenen en bebouwing. Deze betonnen riviergrenzen willen we gedeeltelijk vervangen door ‘zachte’ oevers die de flora en fauna ten goede komen.

In de Nieuwe Maas worden verschillende getijdenparken aangelegd die gaan zorgen voor een verbetering van de lokale ecosystemen en biodiversiteit. In de Nassauhaven zijn metingen naar de huidige flora en fauna afgerond en zijn de eerste voorbereidingen voor de aanleg van de groene rivieroevers gestart.

ROTTERDAM

Ons klimaat verandert. Als wereldhavenstad in de Nederlandse delta zal Rotterdam de effecten daarvan merken. De zeespiegel stijgt wat op termijn gevolgen heeft voor de veiligheid van onze dijken. Rivierafvoeren zullen extremer worden waardoor het risico op overstromingen toeneemt en daardoor de kans op slachtoffers en (economische) schade. Ook zullen er vaker zeer intensieve regenbuien vallen die het huidige rioolstelsel niet meer kan verwerken en leidt tot water op straat en overige overlast. Tegelijkertijd neemt de kans op langdurige periodes van droogte en hitte toe, wat de leefbaarheid van de stad kan aantasten. Rotterdam lanceerde in 2001 het eerste Waterplan om op de gevolgen van klimaatverandering in te spelen. Vanaf 2013 zet de Rotterdamse adaptatiestrategie (RAS) de koers uit waarlangs we ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. Meer informatie over de Rotterdamse adaptatiestrategie vindt u hier. Implementatie van maatregelen in de stad vordert gestaag, maar om grote slagen te maken moet klimaat adaptatie op grotere schaal worden geïntegreerd. Dit vereist niet alleen inzet van de gemeente, maar ook van bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties.

EU & KLIMAATVERANDERING

Om de Europese economie en maatschappij te beschermen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering, zoekt de EU duurzame oplossingen die hieraan kunnen bijdragen. Daarom staat het belang van stedelijke adaptatiestrategieën ook hoog op de Europese beleidsagenda. Rotterdam staat bekend als een front runner op het gebied van klimaat adaptatie en was de eerste grote Europese stad met een vastgestelde adaptatiestrategie. Dit complexe proces vraagt om goede samenwerking met alle relevante stakeholders, waar wederzijdse belangen worden gezocht en gevonden om samen effectieve klimaatadaptatie maatregelen te implementeren. LIFE Urban Adapt wil het potentieel van deze participatieve aanpak laten zien voor het implementeren van stedelijke klimaatadaptatie strategieën en maatregelen. Klik hier voor meer informatie over het Europese LIFE programma.

Nieuws

VIDEO: voorbereiden op een extremer klimaat

11 januari 2019
Meer parken, waterbergingen en waterpleinen. Rotterdam werkt hard om de stad klimaatbestendig een hoosbuiproof te maken. Zo stromen de straten…
Lees meer

KENNISDELING: Klimaattermen uitgelegd

12 november 2018
Als het over het klimaat en klimaatverandering gaat, vliegen de vaktermen je meestal om de oren. Ook bij LIFE Urban…
Lees meer

KENNISDELING: EU acht adaptatie strategie essentieel

10 november 2018
Europa erkernt dat het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering  nu urgenter is dan…
Lees meer

ZOHO: Je eigen geveltuin

11 september 2018
Een geveltuin aanleggen is leuk om te doen, de straat knapt er van op en uw huis blijft in…
Lees meer

GETIJDENPARK: De Paling is terug

11 augustus 2018
Natuur met bijzondere planten en dieren die leven in en nabij de Nieuwe Maas en laten zien wat de betekenis…
Lees meer

VIDEO: vergroenen en bouwen in Nassauhaven

19 juli 2018
In 2018 komen in het voormalige havenbekken Nassauhaven de eerste 18 drijvende woningen (Havenlofts) van Rotterdam. Ook leggen we hier…
Lees meer
Naar Archief

Partners

 • WWF
 • Ministerie van Infrastructuur
 • Gemeente Rotterdam
 • Provincie Zuid-Holland

  Milestones

  Milestone

  Nieuwe planten getijdenpark Nassauhaven

  1 juni 2018 Lees verder
  Milestone

  Installatie interactieve SMART regentonnen ZoHo

  28 februari 2018 Lees verder